Logotyp

Matavfall
blir smartavfall
– tack vare biogas

Matavfall som källsorteras skapar energi. Dina matrester i den bruna påsen gör att bussar och bilar kan rulla miljövänligt på BIOGAS Därför kallar vi det SMARTAVFALL*.

*Tillverkat på ditt matavfall – BIOGAS ett miljösmart drivmedel

Dina matrester till biogas – så funkar det

tomat-ikon

Dina matrester till biogas – så funkar det

tomat-ikon

Biogas är ett förnybart bränsle som kan utvinnas från dina matrester som inte hamnar i matlådan. Den kan också utvinnas från andra biologiska produkter. Vi på Biogasbolaget använder exempelvis gräs och gödsel från lokala lantbrukare samt avfall från slakteri- och livsmedelsindustrin i närområdet.


Klimatneutralt bränsle

Biogas är ett förnybart bränsle som skapas genom nedbrytning av organiskt material i en syrefri miljö. Den koldioxid som bildas vid framställning av biogas är redan en del av kretsloppet och bidrar därmed inte till växthuseffekten.

brun påse med mat

Ekologisk biogödsel till närproducerade grödor

löv-ikon

Under processen i framställningen av biogas skapas även en näringsrik produkt som blir användbar inom jordbruket – en ekologisk biogödsel. Den återgår till jorden när lantbrukarna sprider den på sina åkermarker och nya närproducerade grödor odlas. De blir sedan ny mat på din tallrik och kretsloppet är slutet.

moln-ikon träd-ikon
pizza-ikon banan-ikon tomat-ikon

Visste du att...

...bussarna i Svealandstrafiken rullar på biogas

... där har bussarna också egna tankstationer i både Örebro och Odensbacken...

...en buss med 55 personer kan rulla cirka 100 mil på matavfallet som passagerarna producerar på ett år...

...Örebro Tvätt har ersatt olja med biogas i hela sin produktionsprocess, samt kör sina fordon på biogas...

...privatpersoner har goda möjligheter att tanka biogas i hela regionen...

...delar av kommunernas olika fordon – allt från personbilar till sopbilar – rullar på biogas...

En cirkulär och
regional ekonomi

En cirkulär och regional ekonomi

ost-ikon
tomat-ikon

Biogas är ett – i både framställning och användning – miljövänligt bränsle. Det blir en del av en cirkulär ekonomi där rester blir en resurs. Eftersom vi i regionen har en egen produktion ökar den positiva klimateffekten. Det blir färre transporter eftersom råvara, tillverkning och till slut användning sker i regionen. Cirkeln startar och sluts inom en radie av några mil.

Skapar gröna jobb i regionen

Det innebär också att vi skapar gröna jobb i regionen i alla delar av cirkeln. Det handlar om anläggningsarbeten, drift och underhåll av produktion, insamling av avfall, distribution och försörjning. För att nämna några av de områden där arbetstillfällen skapas.

Skapar gröna jobb i regionen

Det innebär också att vi skapar gröna jobb i regionen i alla delar av cirkeln. Det handlar om anläggningsarbeten, drift och underhåll av produktion, insamling av avfall, distribution och försörjning. För att nämna några av de områden där arbetstillfällen skapas.

karta biogas tankstation

Här tankar du biogas

Karlskoga

Biogasbolaget AB

Mumblingsvägen 5, Hitta hit

Biogasbolaget AB

Mosseruds Avfallsanläggning

Gottebol, Hitta hit

Kumla

Shell/Biogasbolaget AB

Västra Drottninggatan 62, Hitta hit

Örebro

Tanka/Gasum partner

Bettorpsgatan 4-6, Hitta hit

Preem/Gasum partner

Gustavsviksvägen 4, Hitta hit

Gas AB, Circle K/AGA

Berglundavägen 1B, Pilängen, Hitta hit